گیره سی کلمپ


برای کار های سبک چوبی استفاده می شود. همچنین این مدل گیره سی کلمپ دارای گیره کشویی T شکل است که به جهت اعمال حداکثر فشار و انعطاف پذیری به کار برده شده است.