مجهز به زبانه قفل کن برای راحت پر کردن محتوای این ابزار است.
ضامنی برای هواگیری در انتهای لوله دارد.
دارای سوپاپ برای پر کردن گریس می باشد.

پمپ گریس دستی گروز


۳۹۰ تومان

آخرین بروزرسانی : 15 شهریور, 1401

روانکاری به معنی کاهش اصطکاک بین دو سطح با استفاده از یک ماده روانکار می باشد. از روانکارها در دو قسمت مهم خودرویی و صنعتی استفاده می شود. در حوزه خودرویی در بخش های روغن دنده و روغن موتور استفاده می شود